مرداد 29, 1397
BeachHunter-300

فلزیاب BeachHunter 300 ساخت امریکا

فلزیاب BeachHunter 300 ساخت Whites Electronics امریکا شرکت Whites Electronics از سال ۱۹۵۰ فعالیت خود را در شهر (Sweet Home) ایالت اورگن (Oregon) امریکا آغاز کرد. این شرکت […]
مرداد 7, 1397
MX7

فلزیاب MX7 ساخت Whites Electronics امریکا

فلزیاب MX7 ساخت Whites Electronics امریکا شرکت Whites Electronics از سال ۱۹۵۰ فعالیت خود را در شهر (Sweet Home) ایالت اورگن (Oregon) امریکا آغاز کرد. این شرکت […]
مرداد 7, 1397
TREASUREmaster

فلزیاب TREASUREmaster ساخت امریکا

فلزیاب TREASUREmaster ساخت Whites Electronic امریکا شرکت Whites Electronics از سال ۱۹۵۰ فعالیت خود را در شهر (Sweet Home) ایالت اورگن (Oregon) امریکا آغاز کرد. این شرکت […]
تیر 9, 1397
MX-Sport

فلزیاب MX Sport ساخت Whites Electronics امریکا

فلزیاب MX Sport ساخت Whites Electronics امریکا شرکت Whites Electronics از سال ۱۹۵۰ فعالیت خود را در شهر (Sweet Home) ایالت اورگن (Oregon) امریکا آغاز کرد. این […]
تیر 9, 1397
-Coinmaster

فلزیاب Coinmaster ساخت امریکا

فلزیاب Coinmaster ساخت Whites Electronics امریکا شرکت Whites Electronics از سال ۱۹۵۰ فعالیت خود را در شهر (Sweet Home) ایالت اورگن (Oregon) امریکا آغاز کرد. این شرکت […]
تیر 6, 1397
Whites--M6

فلزیاب Whites M6 ساخت امریکا

فلزیاب Whites M6 ساخت امریکا شرکت Whites Electronics از سال ۱۹۵۰ فعالیت خود را در شهر (Sweet Home) ایالت اورگن (Oregon) امریکا آغاز کرد. این شرکت که […]
تیر 3, 1397
TDI-SL

فلزیاب TDI SL ساخت امریکا

فلزیاب TDI SL ساخت Whites Electronics امریکا کمپانی Whites Electronics از سال 1950 فعالیت خود را در شهر (Sweet Home) ایالت اورگن (Oregon) امریکا آغاز کرد. این […]
تیر 2, 1397
Spectra--VX3

فلزیاب Spectra VX3 ساخت امریکا

فلزیاب Spectra VX3 ساخت Whites Electronics امریکا کمپانی Whites Electronics از سال 1950 فعالیت خود را در شهر (Sweet Home) ایالت اورگن (Oregon) امریکا آغاز کرد. […]