اردیبهشت 18, 1397
Fake-Metal-Detector

فلزیاب های تقلبی و فاقد کارایی

فلزیاب های تقلبی و فاقد کارایی متاسفانه امروزه شاهد این هستیم که سودجویان و کلاهبرداران از اشتیاق و بی تجربگی کاوشگران تازه وارد به عرصه فلزیاب […]
اردیبهشت 17, 1397
Fake-Product

فلزیاب تقلبی | فلزیاب پارس

فلزیاب تقلبی | فلزیاب پارس فلزیاب جعلی یا تقلبی دستگاه هایی می باشند که برخی از فروشندگان فلزیاب مانند فلزیاب پارس که قدرت رقابت با دیگر تولید کنندگان و فروشندگان فلزیاب […]